Merk !

Nettsidene inneholder annonser fra OBOS, disse har ingen relasjon til Korpefaret Boligsameiet, men kommer med som en del av det å bruke OBOS plattform for nettsider. Disse er merket "Annonse" øverst til venstre og her helt uavhengig av boligsameiets innhold.