Om boligen din

Lurer du på noe som gjelder boligen din enten innendørs eller utendørs? Under har vi samlet en liste over aktuelle temaer.

Fasadeendring
Alle endringer i/på fasaden må avklares med styret i sameiet på forhånd. Søknad sendes til styret korpefaret@styrerommet.net
Mange fasadeendringer må også byggemeldes. Ta kontakt med Asker kommune for avklaringer rundt dette.

Husnøkkel
For å kunne bestille ekstra nøkkel er det nødvendig med et rekvisisjonsnummer, kan fåes ved å kontakte styret. Nøkkelen bestilles derreter fra Hemer Lås, tlf. 67 14 90 90.

Garasjeportåpner
Beboere kan bestille ny garasjeportåpner fra leverandør:

Nassau Door AS
Strandveien 33
Postboks 304
3051 Mjøndalen

Nye garasjeportåpnere må synkroniseres med mottakeren i garasjeanlegget. Hør gjerne med en nabo eller kontakt en styrerepresentant for å få synkronisert åpneren.

Ventilasjonsanlegg
Her finner du informasjon om ventilasjonsanlegget i boligen din:

Beskrivelse Flexit sentralavtrekksystem
Brukerveiledning Flexit Brasserie S kjøkkenhette
Brukerveiledning Flexit USV Universal skapvifte

Gasspeis
Bruksanvisning for fjernkontrollen finnes her.

Virker ikke peisen slik den skal, anbefaler vi å ta kontakt med firmaet Alfa Olis som har god kjennskap til peisene i sameiet.

Laststyringssystem
Sameiet har fram til høsten 2015 hatt et laststyringssystem for strømforbruket i sameiet. Vinteren 2015 opplevde mange at systemet ikke virket som det skulle, og flere beboere opplevde at varmekabler og varmtvannsbereder koblet seg ut uten å koble seg på igjen. Systemet er nå koblet ut, og det blir ikke installert et nytt tilsvarende system.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle strømkunder skal få installert smarte strømmålere innen januar 2019. Hafslund står for installasjonen, og informasjon vil bli gitt når det er vår tur. Mer om smarte strømmålere kan du lese om hos NVE.

Radon
Noen steder i området er det målt forholdsvis høye radonverdier. Radonforekomster kan som kjent ha store lokale variasjoner. Dersom du ønsker å foreta radonmåling i din egen leilighet anbefaler vi deg å ta kontakt med et firma som tilbyr dette. Oppdatert informasjon om radonmålinger finner du på nettsidene til Statens strålevern.

Beboerperm
I den originale beboerpermen finner du informasjon som ble gitt da boligene stod klare til innflytting. Mye av informasjonen i denne er nå utdatert. Dette gjelder særlig følgende punkter:

 • Avfallshåndtering
 • Bruksanvisningen til fjernkontrollen
 • Røykvarsleren
 • Miljøeffekten av gasspeis
 • Justering av ytterdøren
 • Ytre fargekoder
 • Fjernstyring/laststyring av strømanlegget (Det er slutt på utkobling av gulvvarme og varmtvann)
 • Ventilasjonsanlegg. Oppdatert informasjon finner du her
 • Gasspeisen og bruksanvisningen til fjernkontrollen

Avfallshåndtering
På hvert tun i sameiet vårt finnes det et utendørs avfallsrom. Her finner du beholdere for matavfall, restavfall, papir/papp og plast. Beholderne er tydelig merket med hvilke fraksjoner som skal i hvilken beholder, og det finnes også oppslag i avfallsrommet om hvordan avfallet skal sorteres.

Skal du kaste andre fraksjoner, f.eks. farlig avfall eller elektronisk avfall, skal dette leveres inn til f.eks. Yggeset avfallspark.

Lurer du på når avfallet hentes hos deg? Her finner du Asker kommunes hentekalender. Til mobilen din kan du laste ned appen ‘Min renovasjon’ helt gratis, som viser den samme informasjonen.

Vaktmestertjenester
Sameiet har inngått avtale med Skaaret Landskap AS om vaktmestertjenester.
I vaktmestertjenesten inngår blant annet:

 • Snøbrøyting og maskinell strøing på tun og garasjetak, inkl. vårfeiing
 • Gressklipping av fellesarealer
 • Slått av grasbakker to ganger i løpet av sommersesongen
 • Tilstedeværelse ved dugnad om våren
 • Forefallende oppgaver (f.eks. påfylling av strøsandkasser)

Utelys er delt mellom Asker Kommune og oss selv. 
Manglende lys i stolper kan meldes styret så tar vi og melder videre. 

Når det gjelder manglende lys i garasjer og carporter så kan dette også meldes til styret.


All kontakt med vaktmester skal gå via styret

TV og bredbånd
Sameiet har inngått avtale med Canal digital om levering av kabel-tv og bredbånd. Avtalen vil fra 2016 inneholde T-WE BOX og grunnpakke bestående av 36 faste kanaler og 15 valgfrie kanaler. Avtalen inneholder også bredbåndsabonnementet Komplett 25 med 25/10 mbps, sikkerhetspakke og fire e-postadresser. Avtalen leveres med trådløs ruter til hver leilighet, slik at alle får utnyttet den økte nett-hastigheten uten selv å måtte gå til innkjøp av ny ruter. Her kan du finne infoskriv som ble gitt alle beboere i november 2015.

Dersom du har spørsmål om abonnement ditt eller ønsker å oppgradere, ta kontakt direkte med Canal digital.

Parkering
Sameiet er bygget opp rundt bilfrie tun. Alle boenheter har fast parkeringsplass i garasje eller carport. Hvert tun har i tillegg avsatt gjesteparkeringsplasser på terreng og/eller garasjetak.

Alle beboere oppfordres til å benytte seg av tildelt garasjeplass eller carport, og det må parkeres i henhold til opptegnede parkeringsplasser. 

 

Fant du ikke det du trengte informasjon om? Send en e-post til korpefaret@styrerommet.net